2010-2011 AKADEMİK TAKVİM

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

(Yıllık Sistem Uygulayan Birimler Hariç)

I.     DÖNEM

14 - 25 Haziran 2010

Çift Anadal - Yandal Programı Başvuruları (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı)

09 - 20 Ağustos 2010

Lisans programları için yatay geçiş başvuruları

02 Eylül 2010

Yatay geçiş ve Çift Anadal - Yandal Programı başvuru sonuçlarının ilan edilmesi (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı panoları +internet)

31 Ağustos - 7 Eylül 2010

ÖSS, YÖS ve TCS ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Kayıt tarihleri ÖSYM tarafından belirlendiğinden kayıtlardaki değişiklikler ayrıca bildirilecektir.)

3 Eylül 2010

2009-2010 Yaz okuluna ait maddi hata ve Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilen notların verilmesi için son gün

3 Eylül 2010

Yaz okulu sonuçlarına göre mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

6 - 17 Eylül 2010

YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Sınavlarla ilgili yapılacak düzenlemelere göre kayıt tarihleri değiştirilebilir.)

14 Eylül 2010 (Saat 10.00)

Hazırlık sınıfı Muafiyet Sınavı (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça yeterlik) (Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü, Mühendislik, Mimarlık, Gazi Eğitim, Fen Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerinin öğrencileri, yatay geçiş veya dikey geçiş ile ilgili birimlere yeni kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfında eğitim görüp başarısız olan öğrenciler)

15 Eylül 2010 (Saat 14.00)

Lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinden muaf olacak 1. sınıf öğrencilerinin sınavları (Hazırlık Sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavında başarılı olan öğrenciler katılamaz)

13 � 19 Eylül 2010

Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için DERS KAYITLARI (Merkezi sisteme dahil öğrencilerin kayıtları İNTERNET üzerinden yapılacaktır)

9 � 10 - 11 Eylül 2010

Ramazan Bayramı (Arife 8 Eylül 2010)

17 Eylül 2010 (Saat 10.00)

TCS veya YÖS ile yerleştirilen öğrencilerin TÜRKÇE Yeterlik Sınavı

20 Eylül 2010

DERSLERİN BAŞLAMASI

20 - 22 Eylül 2010

Danışman onayları

20 - 23 Eylül 2010

Yeni kayıt yaptıran öğrencilere ilgili birimlerce Üniversite ve bölümlerinin tanıtım programı

27 - 28 Eylül 2010

Ders Ekleme- Bırakma ve ilgili Kurul Kararları doğrultusunda mazeretli kayıtlar  (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

29 Ekim 2010

Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim 2010 Perşembe günü öğleden sonra tatil)

10 Kasım 2010

Atatürk'ün ölüm yıldönümü (Çarşamba)

16 - 19 Kasım 2010

Kurban Bayramı (15 Kasım Pazartesi öğleden sonra tatil. Pazartesi günü ders yapılmayacaktır)

1 Aralık 2010

Bahar döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB'ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)

31 Aralık 2010

Yönetmelik gereği ilişkisi kesilme noktasına gelen (azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler) ve yönetmeliklerce tanınmış sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının son günü

07 Ocak 2011

DERSLERİN TAMAMLANMASI

10 - 21 Ocak 2011

Yarıyıl sonu sınavları (Yönetmeliklerce tanınmış sınav hakları)

24 - 28 Ocak 2011

Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulundan azami süre nedeniyle ilişkisi kesilme noktasına gelen öğrencilerin ikinci ek sınavları

1 Şubat 2011

Merkezi sisteme dahil birimlerde dönem sonu notlarının internet üzerinden verilmesi ve başarı notunu internet üzerinden veren öğretim elemanlarının not kesinleştirme işleminin son günü

7 Şubat 2011

Güz dönemine ait maddi hata ve Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilen notların verilmesi için son gün

II. DÖNEM

04 - 08 Şubat 2011

Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için DERS KAYITLARI (Merkezi sisteme dahil öğrencilerin kayıtları İNTERNET üzerinden yapılacaktır)

09 Şubat 2011

DERSLERİN BAŞLAMASI 

14 - 15 Şubat 2011

Danışman Onayları

16 - 17 Şubat 2011

Ders Ekleme- Bırakma ve ilgili Kurul Kararları doğrultusunda mazeretli kayıtlar (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

25 Şubat 2011

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

23 Nisan 2011

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Cumartesi)

18 Mayıs 2011

Yönetmelik gereği ilişkisi kesilme noktasına gelen (Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler) ve yönetmeliklerce tanınmış sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının son günü

19 Mayıs 2011

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Perşembe)

20 Mayıs 2011

DERSLERİN TAMAMLANMASI

23 Mayıs - 03 Haziran 2011

Yarıyıl Sonu Sınavları (Yönetmenliklerce tanınmış sınav hakları)

10 Haziran 2011

Yaz Okulunda açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB'ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir).

12 Haziran 2011

Merkezi sisteme dahil birimlerde dönem sonu notlarının internet üzerinden verilmesi ve başarı notunu internet üzerinden veren öğretim elemanlarının not kesinleştirme işleminin son günü

13 - 24 Haziran 2011

Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulundan azami süre nedeniyle ilişkisi kesilme noktasına gelen öğrencilerin ikinci ek sınavları

1 Temmuz 2011

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

18 Temmuz 2011

Güz döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB'ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)

YAZ OKULU

13 - 14 Haziran 2011

Yaz Okulu ön kayıtları

20 - 24 Haziran 2011

Yaz Okulu kesin kayıt ve danışman onayları

27 Haziran  -               12 Ağustos 2011

YAZ OKULU

30 Haziran � 1 Temmuz 2010

Ders ekleme, bırakma ve kapatılan derslerin yerine ders alma (danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

15 - 19 Ağustos 2011

Yaz Okulu sonu sınavları

29 Ağustos 2011

Yaz Okulu notlarının ilgili birimlere teslim edilmesi için son gün

30 Ağustos 2011

Zafer Bayramı (Salı)