2009 - 2010 AKADEMİK TAKVİM
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
(Yıllık Sistem Uygulayan Birimler Hariç)
I.     DÖNEM
15-26 Haziran 2009 Çift Anadal - Yandal Programı Başvuruları (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı)
13-24 Temmuz 2009 Lisans programları için yatay geçiş başvuruları (Kontenjan açıldığı takdirde)
28 Ağustos 2009 Yatay geçiş ve Çift Anadal - Yandal Programı başvuru sonuçlarının ilan edilmesi (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı panoları +internet)
31 Ağustos - 07 Eylül 2009 ÖSS, YÖS ve TCS ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Kayıt tarihleri ÖSYM tarafından belirlendiğinden kayıtlardaki değişiklikler ayrıca bildirilecektir.)
3 Eylül 2009 2008-2009 Yaz okuluna ait maddi hata ve Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilen notların verilmesi için son gün
07-16 Eylül 2009 YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Sınavlarla ilgili yapılacak düzenlemelere göre kayıt tarihleri değiştirilebilir.)
10 Eylül 2009 (Saat 10.00) Hazırlık sınıfı Muafiyet Sınavı (İngilizce yeterlik )   (Tıp, Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, Teknik Eğitim,  Gazi Eğitim, İletişim, Ticaret Turizm ve Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinin öğrencileri, yatay geçiş veya dikey geçiş ile ilgili birimlere yeni kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfında eğitim görüp başarısız olan öğrenciler)
10 Eylül 2009 (Saat 14.00) Lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinden muaf olacak 1. sınıf öğrencilerinin sınavları (Hazırlık Sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavında başarılı olan öğrenciler katılamaz)
14 Eylül 2009 Yaz okulu sonuçlarına göre mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
14-25 Eylül 2009 Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için DERS KAYITLARI (Merkezi sisteme dahil öğrencilerin kayıtları İNTERNET üzerinden yapılacaktır)
20-21-22 Eylül 2009 Ramazan Bayramı (Arife 19 Eylül 2009) 
28 Eylül 2009 (Saat 10.00) TCS veya YÖS ile yerleştirilen öğrencilerin TÜRKÇE Yeterlik Sınavı
28 Eylül 2009 DERSLERİN BAŞLAMASI
28-29 Eylül 2009 Danışman  onayları
29-30 Eylül 2009 Yeni kayıt yaptıran öğrencilere ilgili birimlerce Üniversite ve bölümlerinin tanıtım programı
08-09 Ekim 2009 Ders Ekleme- Bırakma ve ilgili Kurul Kararları doğrultusunda mazeretli kayıtlar  (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)
29 Ekim 2009 Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim 2009 Çarşamba günü öğleden sonra tatil)
30 Ekim 2009 Danışmanlarca onaylanan ders alma formlarının ÖİDB'ye gönderilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil öğrenciler)
10 Kasım 2009 Atatürk'ün ölüm yıldönümü (Salı)
27-30 Kasım 2009 Kurban Bayramı (26 Kasım Perşembe öğleden sonra tatil. Perşembe günü ders yapılmayacaktır)
1 Aralık 2009 Bahar döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB'ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)
30 Aralık 2009 Yönetmelik gereği ilişkisi kesilme noktasına gelen(azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler) ve yönetmeliklerce tanınmış sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının son günü
1 Ocak 2010 Yeni yıl başlangıcı (Cuma tatil)
8 Ocak 2010 DERSLERİN TAMAMLANMASI
11-22 Ocak 2010 Yarıyıl sonu sınavları (Yönetmeliklerce tanınmış sınav hakları)
25-29 Ocak 2010 Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulundan azami süre nedeniyle ilişkisi kesilme noktasına gelen öğrencilerin ikinci ek sınavları 
1 Şubat 2010 Merkezi sisteme dahil birimlerde dönem sonu notlarının internet üzerinden verilmesi ve başarı notunu internet üzerinden veren öğretim elemanlarının NOT ÇİZELGELERİNİ teslim alıp imzaladıktan sonra birimine teslim etmesi (internet üzerinden girilen notlar bir işgününden sonra ÖİDB tarafından ilgili birime gönderilecek ve bu çizelgeler imzalanıp ÖİDB'ye gönderildikten sonra listeler kesinlik kazanacak olup; öğrenciler başarı notlarını, bu işlemler tamamlandıktan sonra internet üzerinden görebileceklerdir.) Merkezi sistem dışındaki birimlerde dönem sonu başarı notlarının teslim edilmesi
2 Şubat 2010 Ders öğretim elemanlarınca imzalanan dönem sonu not çizelgelerinin ilgili birimlerce ÖİDB'ye teslim edilmesinin veya merkezi sistem dışındaki Fakülte/EnstitüYüksekokullarca tespit edilen birimlere teslim edilmesinin son günü
II. DÖNEM
8 Şubat 2010 Güz dönemine ait maddi hata ve Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilen notların verilmesi için son gün
08-12 Şubat 2010 Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için DERS KAYITLARI (Merkezi sisteme dahil öğrencilerin kayıtları İNTERNET üzerinden yapılacaktır)
15 Şubat 2010 DERSLERİN BAŞLAMASI  
15-16 Şubat 2010 Danışman Onayları
26 Şubat 2010 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
08-09 Mart 2010 Ders Ekleme- Bırakma ve ilgili Kurul Kararları doğrultusunda mazeretli kayıtlar (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)
9 Nisan 2010 Danışmanlarca onaylanan ders alma formlarının İlgili birimlerce ÖİDB'ye gönderilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil olan öğrenciler)
23 Nisan 2010 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Cuma)
19 Mayıs 2009 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Çarşamba)
27 Mayıs 2010 Yönetmelik gereği ilişkisi kesilme noktasına gelen (Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler) ve yönetmeliklerce tanınmış sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının son günü
28 Mayıs 2010 DERSLERİN TAMAMLANMASI 
31 Mayıs - 11 Haziran 2010 Yarıyıl Sonu Sınavları (Yönetmenliklerce tanınmış sınav hakları) 
8 Haziran 2010 Yaz Okulunda açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB'ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir).
14-23 Haziran 2010 Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulundan azami süre nedeniyle ilişkisi kesilme noktasına gelen öğrencilerin ikinci ek sınavları
21 Haziran 2010 Merkezi sisteme dahil birimlerde dönem sonu notlarının internet üzerinden verilmesi ve başarı notunu internet üzerinden veren öğretim elemanlarının NOT ÇİZELGELERİNİ teslim alıp imzaladıktan sonra birimine teslim etmesi (internet üzerinden girilen notlar bir işgününden sonra ÖİDB tarafından ilgili birime gönderilecek ve bu çizelgeler imzalanıp ÖİDB'ye gönderildikten sonra listeler kesinlik kazanacak olup; öğrenciler başarı notlarını, bu işlemler tamamlandıktan sonra internet üzerinden görebileceklerdir.) Merkezi sistem dışındaki birimlerde dönem sonu başarı notlarının teslim edilmesi
21 Haziran 2010 Ders öğretim elemanlarınca imzalanan dönem sonu not çizelgelerinin ilgili birimlerce ÖİDB'ye teslim edilmesinin veya merkezi sistem dışındaki Fakülte/Enstitü/Yüksekokullarca tespit edilen birimlere teslim edilmesinin son günü
8 Temmuz 2010 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
16 Temmuz 2010 Güz döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB'ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)
YAZ OKULU
16-18 Haziran 2010 Yaz Okulu ön kayıtları
24-25 Haziran 2010 Yaz Okulu kesin kayıt ve danışman onayları
28 Haziran-13 Ağustos 2010 YAZ OKULU
16 Temmuz 2010 Ders Alma Formlarının Ö.İ.D.B. gönderilmesi için son gün 
16-20 Ağustos 2010 Yaz Okulu sonu sınavları 
27 Ağustos 2010 Yaz Okulu notlarının ilgili birimlere teslim edilmesi için son gün
30 Ağustos 2010 Zafer Bayramı (Pazartesi)