2008-2009 AKADEMİK TAKVİM

2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

(Yıllık Sistem Uygulayan Birimler Hariç)

I.     DÖNEM

9–20 Haziran 2008

Çift Anadal – Yandal Programı Başvuruları (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı)

14–25 Temmuz 2008

Lisans programları için yatay geçiş başvuruları (Kontenjan açıldığı takdirde)

25 Ağustos 2008

Yatay geçiş ve Çift Anadal – Yandal Programı başvuru sonuçlarının ilan edilmesi (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı panoları  + internet)

1 Eylül 2008

2007–2008 Yaz okuluna ait maddi hata ve Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilen notların verilmesi için son gün

1–8 Eylül 2008

ÖSS, YÖS ve TCS ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Kayıt tarihleri ÖSYM tarafından belirlendiğinden kayıtlardaki değişiklikler ayrıca bildirilecektir.)

9–11 Eylül 2008

YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Sınavlarla ilgili yapılacak düzenlemelere göre kayıt tarihleri değiştirilebilir.)

8–12 Eylül 2008

Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için DERS KAYITLARI (Merkezi sisteme dahil öğrencilerin kayıtları İNTERNET üzerinden yapılacaktır)

10 Eylül 2008

(Saat 10.00)

Hazırlık sınıfı Muafiyet Sınavı (İngilizce yeterlik )   (Tıp, Diş Hekimliği, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, Teknik Eğitim,  Gazi Eğitim, İletişim, Ticaret Turizm ve Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinin öğrencileri, yatay geçiş veya dikey geçiş ile ilgili birimlere yeni kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfında eğitim görüp başarısız olan öğrenciler)

11–12 Eylül 2008

Danışman Onayları

15 Eylül 2008

DERSLERİN BAŞLAMASI

16–17 Eylül 2008

Yeni kayıt yaptıran öğrencilere ilgili birimlerce Üniversite ve bölümlerinin tanıtım programı

18–19 Eylül 2008

Mazeretli Geç Kayıtlar (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

19 Eylül 2008 (Saat 10.00)

Temel Bilgisayar Kullanımı dersi (ENF–101) Muafiyet Sınavı

19 Eylül 2008

(Saat 14.00)

Lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinden muaf olacak 1. sınıf öğrencilerinin sınavları

22 Eylül 2008

TCS veya YÖS ile yerleştirilen öğrencilerin TÜRKÇE Yeterlik Sınavı

26 Eylül 2008

Ders Ekleme- Bırakma  (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

30 Eylül ve 1–2 Ekim 2008

Ramazan Bayramı (Arife 29 Eylül ) (29 Eylül P.tesi ve 3 Ekim Cuma günü dersler yapılmayacaktır.)

6 Ekim 2008

Yaz okulu sonuçlarına göre mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

10 Ekim 2008

Danışmanlarca onaylanan ders alma formlarının ÖİDB’ye gönderilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil öğrenciler)

29 Ekim 2008

Cumhuriyet Bayramı (Çarşamba)

10 Kasım 2008

Atatürk’ ün Ölüm Yıldönümü (Pazartesi)

28 Kasım 2008

Bahar döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)

8–9–10–11 Aralık 2008

Kurban Bayramı (Arife 7 Aralık Pazar ) (12 Aralık Cuma günü ders yapılmayacaktır)

31 Aralık 2008

Yönetmelik gereği ilişkisi kesilme noktasına gelen(azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler) ve yönetmeliklerce tanınmış sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının son günü

1 Ocak 2009

Yeni Yıl Başlangıcı (Perşembe)

9 Ocak 2009

DERSLERİN TAMAMLANMASI

12–23 Ocak 2009

Yarıyıl sonu sınavları (Yönetmeliklerce tanınmış sınav hakları)

14–30 Ocak 2009

Merkezi sisteme dahil birimlerde dönem sonu notlarının internet üzerinden verilmesi ve başarı notunu internet üzerinden veren öğretim elemanlarının NOT ÇİZELGELERİNİ teslim alıp imzaladıktan sonra birimine teslim etmesi (internet üzerinden girilen notlar bir işgününden sonra ÖİDB tarafından ilgili birime gönderilecek ve bu çizelgeler imzalanıp ÖİDB’ye gönderildikten sonra listeler kesinlik kazanacak olup; öğrenciler başarı notlarını, bu işlemler tamamlandıktan sonra internet üzerinden görebileceklerdir.) Merkezi sistem dışındaki birimlerde dönem sonu başarı notlarının teslim edilmesi

30 Ocak 2009

Ders öğretim elemanlarınca imzalanan dönem sonu not çizelgelerinin ilgili birimlerce ÖİDB’ye teslim edilmesinin veya merkezi sistem dışındaki Enstitü/Fakülte/Yüksekokullarca tespit edilen birimlere teslim edilmesinin son günü

26 Ocak–6 Şubat 2009

Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulundan azami süre nedeniyle ilişkisi kesilme noktasına gelen öğrencilerin ikinci ek sınavları

II. DÖNEM

5 Şubat 2009

Güz dönemine ait maddi hata ve Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilen notların verilmesi için son gün

9–13 Şubat 2009

Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için DERS KAYITLARI (Merkezi sisteme dahil öğrencilerin kayıtları İNTERNET üzerinden yapılacaktır)

12–13 Şubat 2009

Danışman Onayları

16 Şubat 2009

DERSLERİN BAŞLAMASI 

19-20 Şubat 2009

Mazeretli Geç Kayıtlar (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

23 Şubat 2009

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

27 Şubat 2009

Ders Ekleme- Bırakma (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

13 Mart 2009

Danışmanlarca onaylanan ders alma formlarının İlgili birimlerce ÖİDB’ye gönderilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil olan öğrenciler)

23 Nisan 2009

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe)

18 -22 Mayıs 2009

Bahar Şenlikleri

19 Mayıs 2009

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Salı)

25 Mayıs 2009

Yönetmelik gereği ilişkisi kesilme noktasına gelen (Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler) ve yönetmeliklerce tanınmış sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının son günü

29 Mayıs 2009

DERSLERİN TAMAMLANMASI

1 Haziran – 12 Haziran 2009

Yarıyıl Sonu Sınavları (Yönetmenliklerce tanınmış sınav hakları)

1 Haziran–19 Haziran 2009

Merkezi sisteme dahil birimlerde dönem sonu notlarının internet üzerinden verilmesi ve başarı notunu internet üzerinden veren öğretim elemanlarının NOT ÇİZELGELERİNİ teslim alıp imzaladıktan sonra birimine teslim etmesi (internet üzerinden girilen notlar bir işgününden sonra ÖİDB tarafından ilgili birime gönderilecek ve bu çizelgeler imzalanıp ÖİDB’ye gönderildikten sonra listeler kesinlik kazanacak olup; öğrenciler başarı notlarını, bu işlemler tamamlandıktan sonra internet üzerinden görebileceklerdir.) Merkezi sistem dışındaki birimlerde dönem sonu başarı notlarının teslim edilmesi

8 Haziran 2009

Yaz Okulunda açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir).

15–26 Haziran

Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulundan azami süre nedeniyle ilişkisi kesilme noktasına gelen öğrencilerin ikinci ek sınavları

19 Haziran 2009

Ders öğretim elemanlarınca imzalanan dönem sonu not çizelgelerinin ilgili birimlerce ÖİDB’ye teslim edilmesinin veya merkezi sistem dışındaki Fakülte/Yüksekokullarca tespit edilen birimlere teslim edilmesinin son günü

6 Temmuz 2009

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

10 Temmuz 2009

Güz döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dahil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)

YAZ OKULU

17–19 Haziran 2009

Yaz Okulu ön kayıtları

24–26 Haziran 2009

Yaz Okulu kesin kayıt ve danışman onayları

29 Haziran–14 Ağustos 2009

YAZ OKULU

17 Temmuz 2009

Ders Alma Formlarının Ö.İ.D.B. gönderilmesi için son gün

17–21 Ağustos 2009

Yaz Okulu sonu sınavları

28 Ağustos 2009

Yaz Okulu notlarının ilgili birimlere teslim edilmesi için son gün

30 Ağustos 2009

Zafer Bayramı (Pazar)