‘DERSTEN ÇEKİLME’ İŞLEMİ - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
‘DERSTEN ÇEKİLME’ İŞLEMİ