Duyurular

Üniversitemizin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi’ne göre önlisans ve lisans öğrencilerinin Bahar Yarıyılı ‘Danışman Onayıyla Dersten Çekilme’ işlemi 30 NİSAN 2021 tarihinde yapılacak olup bu tarihte yapılmayan dersten çekilme ve/veya dersin iadesi talepleri için mazeret kabul edilmeyecektir.

 

Öğrencilerimiz, çekilmek istedikleri dersin adını ve kodunu danışmanlarına elektronik posta (e-mail) yoluyla ileterek danışmanlarından dersten çekilme işlemi başlatmasını talep edeceklerdir.

 

Dersten çekilme işlemi aşağıda yazılı bulunan mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 

  1. Bir yarıyıl içinde en çok bir (1) dersten çekilme işlemi yapılabilir.
  2. Öğrenci, eğitim hayatı boyunca en çok altı (6) dersten çekilme işlemi yapabilir.
  3. Öğrencinin aktif dönemde aldığı ders yükü, alması gereken 30 AKTS veya altında ise herhangi bir dersten çekilme izni verilmez.
  4. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
  5. Bir kez çekilme işlemi yapılan ders için, sonraki dönemlerde ikinci kez çekilme işlemi yapılamaz. Yani çekilme işlemi yapılan ders ilk defa alınan bir ders olmalıdır.
  6. Kredisi olmayan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.